Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Willems Winkels BV / Asha International (‘Asha’)

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

Artikel 3 Levering

Artikel 4 Informatie en gegevens

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6 Betaling

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 8 Reclame

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11 Referentie

Versie 2012-11